สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 3 อัตรา

Loading...

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-30 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

1. นักบริหารงานทั่วไป (กองวิชาบริหารการบิน) 1 อัตรา

– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์

2. นักบริหารงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน) 1 อัตรา

– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์

3. นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา

– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 11-30 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Loading...