โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

Loading...

โรงเรียนวัดบัวขวัญ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15000 บาท

วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา

1. วิชาเอกประถมศึกษา หรือการประถมศึกษา

2. วิชาเอกภาษาไทย

3. วิชาเอกพละศึกษา

และมีเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

Loading...