กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา

Loading...

กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. นักวิชาการสรรพสามิต 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

2.  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท

3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

4. เจ้าพนักงานสรรพสามิต 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

5. นายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท

6. พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Loading...