กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

Loading...

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการประเภททั่วไป

1. นักวิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)  1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท

– ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาวิชาโภชนาวิทยา

2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรการ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073

ประกาศรับสมัคร

Loading...