สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน 5 อัตรา

Loading...

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ

1. พนักงานช่วยด้านสาธารณสุข 1 อัตรา

– ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น พยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขศึกษา เป็นต้น

2. พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ 4 อัตรา

ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

 สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2203-6460

ประกาศรับสมัคร

Loading...