มกอช. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

Loading...

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และ

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Loading...