สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติงาน 33 อัตรา

Loading...

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติงาน 33 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 มิถุนายน 2561

  รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายปกครอง

1.พนักงานขับรถยนต์ ส ๑  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๑  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

ฝ่ายโยธา

1.พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ ๑  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1.พนักงานทั่วไป (กวาด) บ ๑  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

2.พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ ๑ จำนวน 25 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

3.คนสวน บ ๑ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส ๑  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโครลิก) ส ๑  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท

อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

  สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางรัก ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6207

รอประกาศรับสมัคร

Loading...